Weet je dat de Vader je kent?

Weet je dat je van waarde bent?

Weet je dat je een parel bent?

Een parel in Gods hand!

Betekenis van mijn namen

Eva: Het leven gevende

Anna: Begenadigde, lieflijke (naar mama)

Elizabeth: God is mijn eed, aanbidster van God (naar oma Rienks)

Eva geboren

Net geboren...

Eva 1 maand

1 maand

Eva 2 maanden

2 maanden

Eva 3 maanden

3 maanden

Eva 4 maanden

4 maanden

Eva 5 maanden

5 maanden

Eva 6 maanden

6 maanden

Eva 7 maanden

7 maanden

Eva 8 maanden

8 maanden

Eva 9 maanden

9 maanden

Eva 10 maanden

10 maanden

Eva 11 maanden

11 maanden

Eva 1 jaar

1 jaar